Verklaring van erfrecht

In het geval een overledene in Spanje woonde en zonder achterlating van een testament is overleden moet er verklaring van erfrecht opgesteld worden, die later ook in een ander land werking kan hebben.
In een dergelijk geval, en na de inwerkingtreding van de Europese Efrechtverordening en de interpretatie daarvan op dit gebied, waar het Oberle-arrest van het Europese Hof voor heeft gezorgd, is -in de landen waar de verordening werking heeft- de notaris van het land van residentie van de overledene competent voor het opstellen van de verklaring van erfrecht. Als een overledene bijvoorbeeld resident in Spanje was, dan is alleen de Spaanse notaris (of rechtbank) competent, ook als zijn goederen in een ander land gelegen zijn.
In een dergelijk geval is een goede coördinatie en samenwerking tussen de Spaanse notaris en de notaris van een ander land van belang, om er voor te zorgen dat de verklaring van erfrecht volledig duidelijk en eenduidig is en geschikt voor de afwikkeling van de nalatenschap in een ander land.