Testament voor een buitenlander

De notaris is de vertrouwenspersoon die de testateur van advies voorziet bij het opstellen van zijn testament.

De notaris moet weten welke wetgevingen van toepassing kunnen zijn op de nalatenschap van de testateur om hem advies te kunnen geven over de keuze tussen de verschillende erfrechten die van toepassing kunnen zijn op zijn nalatenschap, binnen de mogelijkheden van de wet.

Het is mogelijk dat de testateur de keuze maakt dat op zijn nalatenschap een buitenlands erfrecht van toepassing wordt verklaard. Het erfrecht van ieder land is complex en het is af te raden dat een notaris een buitenlands erfrecht van toepassing verklaart zonder voorkennis van dat erfrecht. Zelf in het geval dat een notaris over deze voorkennis beschikt, is het van belang dat hij voor het opstellen van het testament kan samenwerken met een notaris uit het land van de testateur, aangezien de notaris in zijn eigen land de grootste expert op het gebied van erfrecht is.

Om een testament van een buitenlander op te kunnen stellen is het van belang dat de Spaanse notaris:

Kennis heeft van de wetgeving op het gebied van erfrecht van het land van de testateur, als e testateur een keuze voor dat erfrecht uit wil brengen.

Ook is het belangrijk dat de notaris de taal van de testateur spreekt.

Zo kan de notaris rechtstreeks communiceren met notarissen in het land van de testateur om het testament overeenkomstig de buitenlandse wetgeving op te stellen. Ook kan de notaris met fiscaal adviseur communiceren, aangezien het testament ook een instrument voor de fiscale planning van de nalatenschap is.

▶ Zo kan testateur rechtstreeks met de notaris communiceren en kan de notaris de testateur zo goed mogelijk van advies dienen.

De notaris is expert op het gebied van fiscaliteit.

▶ Zo kan de notaris de cliënten advies geven over de in Spanje te betalen erfbelasting en gerelateerde belastingen.


Advies:
Het is aan te bevelen dat iemand slechts over één geldig testament beschikt dat alle voorgaande testamenten herroept en dat de universele laatste wens van de testateur weergeeft. Het is af te raden dat er meerdere testamenten in verschillende landen naast elkaar bestaan, die na het overlijden van de testateur samen geïnterpreteerd moeten worden, aangezien dat in veel gevallen tot interpretatieproblemen zal leiden.