Rekening derdengelden

De Spaanse notaris kan een bankrekening hebben die bestemd is voor gelden van derden. In het geval beide partijen het wenselijk achten -en na toestemming van de notaris- kan de betaling van een transactie op deze rekening gestort worden en door de notaris aan de verkopende partij betaald worden op de dag van de overdracht van het onroerende goed.

In het geval bedragen afkomstig zijn van een buitenlandse bankrekening, dan heeft de Spaanse notaris de verplichting om naar de herkomst van de gelden in het buitenland te vragen, in verband met de wettelijke controle door de notaris tegen witwassen van gelden, en moeten bewijzen van de herkomst overhandigd worden.