Internationale nalatenschappen

De notaris is de vertrouwenspersoon die de erfgenamen van advies voorziet bij het afwikkelen van een nalatenschap. In het geval van een internationale nalatenschap, is het met name van belang dat de notaris kennis heeft van:

•  De (buitenlandse) wetgeving op het gebied van huwelijksvermogensrecht en de wetgeving op het gebied van partnerschappen die op de overledene van toepassing zijn.
• Het (buitenlandse) erfrecht dat op de overledene van toepassing is.
• De taal spreekt van de landen die een rol spelen bij de afwikkeling van de nalatenschap

Ook is het belangrijk dat de notaris de taal van de betrokken en spreekt.

▶  Zo kan de notaris rechtstreeks communiceren met notarissen en adviseurs in de andere landen om de afwikkeling van de nalatenschap in Spanje zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
▶ Zo kan de notaris de erfgenamen zo goed mogelijk van advies dienen.
▶ Zo kan de notaris documenten uit de andere landen ontvangen die niet vertaald hoeven te worden, wat tijd en geld bespaart.

Met deze kennis heeft de notaris een beter beeld van de afwikkeling en kan hij beoordelen hoe een buitenlands erfrecht van invloed kan zijn op de in Spanje te betalen erfbelasting.

De notaris is expert op het gebied van fiscaliteit.

▶ Zo kan de notaris de cliënten advies geven over de in Spanje te betalen erfbelasting en gerelateerde belastingen.

In een afwikkeling van een internationale nalatenschap kan de notaris samenwerken met de notaris die in het andere land met de afwikkeling belast is en de overige adviseurs van de erfgenamen. Als deze dezelfde taal spreken kunnen met een goede samenwerking de beste resultaten bereikt worden in het belang van de erfgenamen.