Legal Opinion

Steeds vaker komt het voor dat de notaris verschillende aspecten van buitenlands erfrecht moet toepassen op de afwikkeling van een nalatenschap in zijn eigen land. In dat geval is het van belang dat de notaris weet welke de aspecten en werking van het buitenlandse erfrecht zijn. In het geval dat Spaans erfrecht van toepassing is, is het van belang om te weten dat er in Spanje verschillende -sterk afwijkende- rechtssystemen naast elkaar bestaan, die afhankelijk van de situatie van de overledene van toepassing kunnen zijn.
De Spaanse notaris kan een (tweetalige) legal opinion opstellen, specifiek uitgewerkt voor een bepaalde situatie, waarin aan de buitenlandse notaris de concrete wetgeving aangereikt wordt die op de successie van toepassing is. In deze legal opinion worden dan alle aan de successie gerelateerde aspecten opgenomen die de buitenlandse notaris moet toepassen. (Zoals: wie zijn de erfgenamen en hun erfdelen, het toepasselijke huwelijksvermogensregime, de bevoegdheden en verplichtingen van de executeur, en natuurlijk de fiscaliteit van de nalatenschap in Spanje.)