Legal opinión

Als een Spaans staatsburger resident in het buitenland is, waar de Europese Erfrechtverordening van kracht is, dan kan hij een rechtskeuze uitbrengen voor het recht van zijn nationaliteit. Het is dan van belang om te weten dat er in Spanje verschillende -sterk afwijkende- rechtssystemen naast elkaar bestaan, die afhankelijk van de situatie van de testateur van toepassing kunnen zijn.
Het opteren voor de ‘Spaanse wetgeving’ is dan ook een tekortschietende rechtskeuze als de buitenlandse notaris niet weet welk Spaans erfrecht van toepassing is. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de rechtsopvolging bij het uitvoeren van het testament na het overlijden van de testateur.

De Spaanse notaris kan een legal opinion opstellen voor de specifieke situatie van de testateur om de buitenlandse notaris van advies te dienen over welk Spaans erfrecht van toepassing is en waar de testateur dus voor kan kiezen. In deze legal opinion kunnen alle aspecten behandeld worden die voor de buitenlandse notaris van belang kunnen zijn, zoals: de legitieme porties, de mogelijkheid tot onterving, de verhouding tussen huwelijksvermogensrecht en erfrecht, verblijvingsbedingen, de bevoegdheden van de executeur, en natuurlijk de fiscaliteit van de nalatenschap in Spanje, die ook sterk uiteenlopend zijn in de verschillende onafhankelijke regio’s in Spanje.