Legal opinión

Het is mogelijk dat een buitenlandse notaris bij het ontbinden van een huwelijkse goederengemeenschap Spaans huwelijksvermogensrecht moet toepassen en daarvoor moet weten welke de normen zijn en hoe dit in Spanje wordt toegepast.

In het geval dat Spaans huwelijksvermogensrecht van toepassing is, is het van belang om te weten dat er in Spanje verschillende -sterk afwijkende- rechtssystemen naast elkaar bestaan, die afhankelijk van de situatie van de echtgenoten van toepassing kunnen zijn.

De Spaanse notaris kan een (tweetalige) legal opinion opstellen, specifiek uitgewerkt voor een bepaalde situatie, waarin aan de buitenlandse notaris de concrete wetgeving aangereikt wordt die op het huwelijk van toepassing is. In deze legal opinion worden dan alle aan de echtscheiding gerelateerde aspecten opgenomen die de buitenlandse notaris moet toepassen.