Legal opinión

In het geval een buitenlander een Spaans onroerend goed wil kopen kan en Spaanse notaris een rapport opstellen waarin de volgende informatie weergegeven wordt:

• De tenaamstelling van het onroerende goed.
• De bestaande lasten die op het onroerende goed rusten.
• De minimale fiscale waarde van het onroerende goed.
• De afmetingen van het terrein en de woning volgens het eigendomsregister enerzijds en het Catastro anderzijds, en in het geval daar een verschil in bestaat kan de notaris maatregelen aandragen om deze te corrigeren.
• Mogelijke beperkingen met betrekking tot het onroerende goed, als dit uit een nalatenschap is verkregen, of uit een rechterlijke procedure; beperkingen wegens normen van een bestemmingsplan; beperkingen wegens het feit dat het om een sociaal beschermde woning gaat, bescherming door de kustwet of de wet op berglandschap; of het feit dat de woning toebehoort aan minderjarigen of kwetsbare personen.

Het notariskantoor kan de volgende informatie door derden laten verzorgen:
• Een taxatierapport van de woning.
• Een rapport over de bestemmingsplannen van de gemeente.
• Een technisch rapport van de woning.
• Het energielabel van de woning.
De bewoonbaarheidsverklaring van de woning.