De internationale hypotheek

De notaris is de vertrouwenspersoon die partijen van onafhankelijk advies voorziet en die de hypotheekakte passeert. Het advies dat de notaris kan geven omvat veel aspecten die voor partijen interessant zijn bij de aanschaf van een woning of ander onroerend goed in Spanje.

De notaris verzorgt altijd het volgende onderzoek:

▶ Onderzoek naar de tenaamstelling van een onroerend goed en de lasten die daarop rusten.
▶ Het verkrijgen van de kadasterinformatie en de minimale fiscale waarde die aan een onroerend goed wordt toegekend.
▶ Het verkrijgen van de informatie over openstaande gemeentelijke belastingen van een onroerend goed.
▶ Zo kan de notaris de partijen op de beste manier van advies dienen.

De notaris is bovendien expert in de fiscale aspecten van een hypotheekakte.

▶ Zo kan de notaris de partijen van advies dienen over de toepasselijke belastingen op de vestiging van de hypotheek op het onroerende goed.

In een regio waar veel buitenlanders wonen is het van belang dat de notaris de taal van de cliënten spreekt.

▶ Zo kan de notaris rechtstreeks met de cliënten communiceren en met buitenlandse notarissen en adviseurs, mocht dat noodzakelijk zijn.
▶ Als één van de partijen een buitenlandse rechtspersoon is, dan kan de notaris de noodzakelijke documenten in de andere taal ontvangen zonder dat een vertaling noodzakelijk is; iets wat tijd en geld bespaart.
▶ Si una de las partes quiere apoderar a otra persona para la constitución de hipoteca tampoco será necesaria la traducción de los poderes, lo que ahorra tiempo y dinero.