Huwelijksvoorwaarden

In het geval de kopers gehuwd zijn onder het opstellen van huwelijkse voorwaarden, dan moeten deze op het moment van het tekenen van de notariële akte aan de notaris overhandigd worden, waardoor het correcte huwelijksregime in de akte en het eigendomsregister vastgelegd kan worden en de notaris kan beoordelen of aan de in de huwelijksvoorwaarden vastgelegde condities met betrekking tot de koop of verkoop van een onroerend goed wordt voldaan.

Een origineel afschrift van de huwelijksvoorwaarden moet aan de notaris overhandigd worden. Het is niet noodzakelijk dat deze akte van apostille wordt voorzien. Indien de notaris de taal waarin de huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld beheerst, dan is een vertaling ook niet noodzakelijk.