Europese erfrechtverklaring (e-VVE)

In het geval een overledene resident in Spanje was en goederen in een ander land waar ook de Europese erfrecht verordening van toepassing is bezat, kan het handig zijn om in Spanje een Europese erfrechtverklaring op te laten stellen, waarmee deze goederen op naam van de erfgenamen gesteld kunnen worden. Hierin wordt weergegeven wie de erfgenamen zijn, met welke erfdelen en -indien gewenst- welke goederen aan welke partij zijn toebedeeld, voor zover deze zich in een ander land bevinden.
In Spanje is in principe alleen de notaris van de woonplaats van de overledene competent om de e-VVE op te stellen, met enkele uitzonderingen. De e-VVE hoeft niet vertaald te worden, aangezien deze bestaat uit vaste tekstblokken volgens een officieel model. Echter indien concrete goederen of rechten beschreven worden is het vaak toch noodzakelijk om de e-VVE gedeeltelijk te laten vertalen. Indien de Spaanse notaris de taal machtig is van het land waar de e-VVE werking moet hebben, dan mag hij deze in die taal opstellen, wat de afwikkeling in het buitenland natuurlijk eenvoudiger maakt. Daarom is het van belang dat de notaris de taal van dat land beheerst. Zo kan hij de e-VVE direct in de vreemde taal opstellen, wat tijd en geld bespaart.
In het geval een Spaanse notaris de verdelingsakte van de universele nalatenschap opstelt is hij altijd competent om de e-VVE af te geven.
Indien de notaris de taal van het andere land beheerst is het ook eenvoudiger om de afwikkeling met de notaris, bank, kadaster of adviseur van de erfgenamen in het buitenland te coördineren.