Echtscheiding met internationaal aspect

De notaris is de vertrouwenspersoon die de partijen van advies voorziet bij het afwikkelen van de ontbinding van de gemeenschap van goederen tussen echtgenoten of de ontbinding van gemeenschappelijke goederen. In het geval van een echtscheiding met internationaal aspect, is het met name van belang dat de notaris kennis heeft van:

• De (buitenlandse) wetgeving op het gebied van huwelijksvermogensrecht dat op de (ex) echtgenoten van toepassing is.
• •De procedure van de een echtscheiding in het land van de ex-echtgenoten.
•  De taal van de landen die een rol spelen bij de afwikkeling van de echtscheiding.

Ook is het belangrijk dat de notaris de taal van de betrokken en spreekt.

▶ Zo kan de notaris rechtstreeks communiceren met notarissen en adviseurs in de andere landen om de afwikkeling van de tenaamstelling van de goederen in Spanje zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
▶  Zo kan de notaris de partijen zo goed mogelijk van advies dienen.
▶  Zo kan de notaris documenten uit de andere landen ontvangen die niet vertaald hoeven te worden, wat tijd en geld bespaart.

Met deze kennis heeft de notaris een beter beeld van de afwikkeling en kan hij beoordelen hoe een buitenlands huwelijksvermogenserfrecht van invloed kan zijn op de in Spanje te betalen belastingen.

De notaris is expert op het gebied van fiscaliteit.

▶ Zo kan de notaris de cliënten advies geven over de in Spanje aan de echtscheiding gerelateerde belastingen.

In een afwikkeling van een internationale echtscheiding kan de notaris samenwerken met de notaris in het andere land die met de afwikkeling belast is en de overige adviseurs van de partijen. Als deze dezelfde taal spreken kunnen met een goede samenwerking de beste resultaten bereikt worden in het belang van de partijen.

Opheffen huwelijkse goederengemeenschap door de Spaanse notaris
In het geval van een internationaal huwelijk is de ontbinding van de huwelijkse goederengemeenschap door de Spaanse rechter vaak een lange en kostbare weg. Er moet een grote hoeveelheid (beëdigd vertaalde) documenten aan de Spaanse rechte overhandigd worden opdat hij voldoende van de toepasselijke buitenlandse wetgeving op dit gebied weet. Als de Spaanse notaris echter voldoende kennis van buitenlandse wetgeving op gebied van het huwelijksvermogensrecht heeft, dan kunnen partijen -bij gemeenschappelijk akkoord- bij de Spaanse notaris huwelijksvoorwaarden met koude uitsluiting tekenen en tegelijkertijd een akte van opheffing en verdeling van de huwelijkse goederengemeenschap, zonder deze lange wachttijd en zonder alle documenten met betrekking tot de buitenlandse wetgeving aan te hoeven dragen en dus ook zonder de kosten voor alle vertalingen te hoeven maken.

Huwelijksvoorwaarden

Ale een echtpaar besluit om te scheiden, is het van belang dat er daarna geen gemeenschappelijk vermogen meer tussen hen bestaat. Door op dit moment bij de Spaanse notaris huwelijksvoorwaarden te tekenen (en nadat de bestaande goederengemeenschap op geheven is), kunnen partijen er voor zorgen dat er daarna geen gemeenschappelijk vermogen meer is. Partijen vermijden daardoor dat er vanaf dat moment enig conflict over het bestaande vermogen bestaat en bereiden zo hun echtscheiding voor.