De internationale koop en verkoop van onroerende goederen

De notaris is de vertrouwenspersoon die partijen van onafhankelijk advies voorziet bij de aanschaf of verkoop van een onroerend goed en de persoon die de verkoopakte passeert. Het advies dat de notaris kan geven omvat veel aspecten die voor partijen interessant zijn bij de aanschaf van een woning of ander onroerend goed in Spanje.

De notaris verzorgt altijd het volgende onderzoek:

▶ Onderzoek naar de tenaamstelling van een onroerend goed en de lasten die daarop rusten.
▶ Het verkrijgen van de kadasterinformatie en de minimale fiscale waarde die aan een onroerend goed wordt toegekend.
▶ Het verkrijgen van de informatie over openstaande gemeentelijke belastingen van een onroerend goed.
▶ Zo kan de notaris de partijen op de beste manier van advies dienen.

Als één van de partijen gehuwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan moet de notaris achterhalen welke het huwelijksregime of het regime van het partnerschap is. Zo wordt gegarandeerd dat ook op de Spaanse onroerende goederen het toepasselijke buitenlandse vermogensrecht van de partijen van toepassing is.

De notaris is bovendien expert in de fiscale aspecten van een verkoopakte.

▶ Zo kan de notaris de partijen van advies dienen over de op de overdracht van de woning toepasselijke belastingen.

In een regio waar veel buitenlanders wonen is het van belang dat de notaris de taal van de cliënten spreekt.

▶ Zo kan de notaris rechtstreeks met de cliënten communiceren en met buitenlandse notarissen en adviseurs, mocht dat noodzakelijk zijn.
▶Zo kan de notaris documenten in de andere taal ontvangen zonder dat een vertaling noodzakelijk is; iets wat tijd en geld bespaart.